Translated by

Gazprom mezhregiongaz Nizhny Novgorod

Company

Assets